Lovgivning

PPR's opgaver har primært afsæt i love, bekendtgørelser og vejledninger fra Undervisningsministeriet.

Samtidig er PPR indgår PPR i et tæt samarbejde med andre dele af børne- og familieområdet, som arbejder med hjemmel i fx social- eller sundhedslovgivning.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro