Vejledning til serviceloven - særlig støtte til børn, unge og deres familier

Vejledning til serviceloven - særlig støtte til børn, unge og deres familier

Serviceloven

Vejledning til serviceloven vedr. særlig støtte til børn og unge og deres familier

Sundhedsloven (se specielt kapitel 34 - 37)

Vejledningsloven - LBK nr. 671 af 21.06.10

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro