Personale ved PPR

Ved PPR er ansat psykologer, tale/hørekonsulenter, skolekonsulent samt sekretær og leder.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro