PPR - før og nu

Fra 'skolepsykologisk kontor' til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR.

Det 'skolepsykologiske kontor' blev, fra at være et embede i større købstæder og amter, gennem 1950 og 60'erne samlet i enheder. På landet havde amterne ansvaret for denne virksomhed helt frem til kommunalreformen i 1970.

Efter kommunalreformen overgik det pædagogisk-psykologiske arbejde til kommunalt regi.

De tyndere befolkede områder organiserede det via samarbejde mellem flere kommuner.

Et pædagogisk-psykologisk kontor havde et ideelt børnegrundlag på mindst 5000.

I 1972 blev der mellem de daværende Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro kommuner indgået en aftale om samarbejde.

I midten af 1970'erne var den pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) fuldt udbygget overalt i landet.
Den var, de fleste steder, organiseret med en leder, psykologer, socialrådgivere og konsulenter.
Arbejdsopgaven var at betjene elever i folkeskolen og i de private grundskoler.
Normeringen var centralt reguleret iht. "normeringscirkulæret" af 4. december 1977.

I 1979 blev arbejdsopgaven udvidet til at omfatte småbørn.
Dette indsatsområde har siden spillet en stor rolle i PPR-arbejdet.

Op gennem 1980'erne blev så godt som alle centrale forordninger, herunder normeringsreglerne, afskaffet.

Det var herefter op til den enkelte kommune, hvordan den ville organisere sin pædagogisk-psykologiske rådgivning, dog under hensyn til bekendtgørelsen fra 1990 om folkeskolens specialpædagogiske bistand.

I 1992 indtrådte Løkken/Vrå Kommune og deltog i samarbejdet indtil 31. december 1996.
Aabybro Kommune udtrådte af samarbejdet ved udgangen af 1999.

Indholdsmæssigt har der siden 1990'erne været et markant opbrud i PPR's arbejde og måden, det organiseres på.
Det traditionelle fokus på den enkelte elevs afgrænsede vanskeligheder er trådt i baggrunden for PPR's interesse at understøtte de voksne, som har opgaven med barnet - såvel professionelle som forældre.

Individuel testning er i dag således nedtonet til fordel for dialog med forældre og nære professionelle med betydning for barnets liv og udvikling.

Fra 1. januar 2007 er så de 4 oprindelige 'PPR-kommuner' fra 1972 blevet samlet i Jammerbugt Kommune - med alle de fordele der oprindelig lå til grund for samarbejdet.

 

PPR Jammerbugt

Tlf.: 72 57 73 00

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)

Nyttige links

Download Adobe Reader

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro