PPR's grundlag

Det primære juridiske grundlag for PPR's opgave er bekendtgørelserne om specialpædagogisk bistand i skole og dagtilbud.

Den sammenhængende børnepolitik

er den værdimæssige forudsætning for PPR, og den oplister endvidere de grundlæggende principper for PPR's opgavehåndtering.

Tværfagligt samarbejde og visitation

beskriver den organisatoriske side af det tværfaglige samarbejde samt visitationsprocessen

(Adobe Reader kan download'es ved link'et i skærmens højre siden).

Nyttige links

Download Adobe Reader

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro