Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdompsykiatrien

Jammerbugt Kommunes samråd med børne- og ungdompsykiatrien er et kommunalt og regionalt samarbejde for børn og unge med sindslidelser.

Samrådet består af Jammerbugt Kommune, Psykiatrien i Region Nordjylland og de almene lægepraksisser i Nordjylland.

Når børn og unge har psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder, kan de være i risiko for at miste tilknytningen til den vante omkreds, deres hverdagsliv og deltagelse i skolen. Erfaringer fortæller os, at muligheden for at disse børn og unge hjælpes er langt større, når der sker en koordineret og helhedsorienteret indsats.
Det er således baggrunden for, at der i perioden 2018-2021 er afsat midler til at afprøve fremskudt regional funktion i børne- og ungdompsykiatrien i Nordjylland.

Her har børne- og ungdompsykiatrien, de almene læge praksisser og de nordjyske kommuner således indgået et samarbejde om at udvikle et tværsektorielt samråd.
Formålet med samrådet er, at sikre at børn og unge får en tidlig, intensiv og sammenhængende indsats. Dette i form af at styrke videndeling, kompetencer og koordinering i samarbejdet på tværs af sektorer med henblik på at skabe et helhedsorienteret forløb for barnet eller den unge, familie og netværk.

Se mere om samrådet.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro