Foldere mm.

Foldere vedrørende adfærd, kontakt og trivsel mm.

Taleskole

Sprogbørnehave

Taleskole for førskolebørn 

Taleskole for skoleelever

Børns sproglige udvikling

Fokus på sproget

Kludder med sproget

Fokus på børn med varige høretab

Folder vedr. projekt "Sprogkuffert".

Andet

Undervisningsministeriets publikation fra år 2000 giver væsentlige bud i forhold til overvejelser og handlinger i forhold til AKT - adfærd, kontakt og trivsel OCD-foreningen har udgivet en folder om at være familie til børn, unge og voksne med tvangstanker og -handlinger.

Folder om OCD

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro