Skemaer PPR

Diverse skemaer til indstillinger, erklæringer og tilsyn efter aftale på kompetenceforum og i enighed med forældre.

Indstillingsskema til PPR del 1

Indstillingsskema til PPR del 2

Vejledning til Indstillingsskema til PPR

Anmodning om PPV førskole

Anmodning om PPV skole

Indstillingsskemaet til PPR udfyldes elektronisk i samarbejde mellem forældre og institution, printes ud, underskrives af leder og forældre, hvorefter det sendes til PPR.

Indstilling til PPV udfyldes elektronisk af institutionslederen, og sendes til PPR.

Udviklingsplanen

I dagtilbuddet bliver udarbejdet for at understøtte og koordinere opgaven omkring det enkelte sårbare barn.

Der kan være tale om for eksempel trivsel, sprog eller motorik. 

Udviklingsplanen / den individuelle undervisningsplan 

Er skolens didaktiske forudsætning for en fælles og målrettet indsats i forhold til skolens mest sårbare elever.

Undervisningsplanen kan betragtes som en udvidet elevplan.

Der er udarbejdet en vejledning hertil.

 

Erklæring om samtykke

Kan anvendes, når forældremyndighedsindehaver giver tilladelse til, at der må indhentes oplysninger fra f.eks. tidligere skolemyndighed. 

Skema til læseobservation

Skemaet udfyldes af forældre, skole og PPR.

VISO's kontaktskema 

Benyttes ved den første skriftlige henvendelse. VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, tilbyder assistance ved udredning og specialrådgivning i de mest specialiserede enkeltsager.

Skema til brug ved det årlige tilsyn af interne skoler

Skemaet udfyldes af den interne skole og det kommunale tilsyn.

Dagsorden og referat

Henvisningsskema til skolebørn

Find henvisningsskemaet til ergo- og fysioterapeutisk bistand i skoleområdet og procedure på sundhedsafdelingens hjemmeside.

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro