Dagtilbud

PPR's opgave i Jammerbugt Kommunes dagtilbud har primært baggrund i bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet (ved link'et i skærmens højre side). Den enkelte børnehave eller dagpleje finder "sine" fagpersoner fra PPR i vedlagte oversigt (Adobe Reader download'es ved link'et i skærmens højre siden).

Dagtilbuddet udarbejder en udviklingsplan for at understøtte og koordinere opgaven omkring det enkelte sårbare barn.

Der kan f.eks. være tale om for eksempel trivsel, sprog eller motorik.

PPR har udarbejdet en kort redegørelse for organiseringen af den specialpædagogiske bistand og visitation.

Forældre til 3-årige tilbydes, fra 1. januar 2008, en sprogvurdering af deres barn.

Se også socialministeriets hjemmeside (ved linket i skærmens højre siden).

PPR har udarbejdet nogle foldere om børns sproglige udvikling - og vanskeligheder i forbindelse hermed: Fokus på sproget, Kludder med sproget, Fokus på børn med varige høretab (Adobe Reader download'es ved link'et i skærmens højre siden).

PPR Jammerbugt

Tlf.: 72 57 73 00

Kontakt (private)

Kontakt (virksomheder)

Socialministeriet

Link til Socialministeriet

Nyttige links

Download Adobe Reader

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Danmarksgade 3, Fjerritslev

Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro